Tutoriale

Monitorowanie systemu Windws

Film tłumaczy jak używać SNMP oraz WMI w celu monitorowania systemu Widows przez PRTG.

Enter your text hereTutoriale PRTG Network Monitor, tutoriale monitorowanie

Tworzenie map w PRTG

Tutorial prezentuje proces tworzenia map, za pomocą PRTG z wykorzystaniem ikon urządzeń, grup oraz czujników w sieci, a także połączeń między nimi. Finalnie będziesz doskonale orientował się, co dzieje się w twojej sieci.

Ostrzeżenia i powiadomienia

Ten film to odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące powiadomień generowanych przez PRTG Network Monitor: dlaczego są potrzebne, jakie są ich rodzaje, do kogo mogą zostać wysłane i wiele więcej.

Czujniki VMware

Ten tutorial przeprowadzi Cię przez czujniki VMware i pokaże jak monitorować wirtualnych gości, a także ESXI Host oraz bazy danych ESX.

Ograniczenia kanałów

Dzięki temu filmowi dowiesz się jak skonfigurować limity kanałów w PRTG. Limity kanałów to górne i dolne wartości progowe, przy których czujniki przechodzą w stan ostrzeżenia lub błędu, informując administratora o wystąpieniu problemu.

Czujniki SNMP

Dowiedz się jak importować do PRTG pliki MIB oraz jak uzywać  OID dla tych plików, żeby stworzyć niestandardowe czujniki, lub użyć tych z bibliotek.

Debugowanie SNMP

Rozwiązywanie problemów pojawiających się przy czujnikach SNMP. Warte rozważenia ustawienia, a także korzystanie z urządzenia testowania SNMP do debuggowania.

Wprowadzenie do czujników w PRTG

Czym właściwie jest "czujnik" dla PRTG? Co to "kanał"? Film odpowiada na te pytania na podstawie konkretny przykładów.

Funkcjonalność bibliotek w PRTG

Dowiedz się jak założyć własną bibliotekę w PRTG Network Monitor, by zyskać dodatkowy, spersonalizowany wgląd w swoje drzewo urządzeń.

Monitorowanie przepustowości z użyciem SNMP i WMI

Doskonały przegląd możliwości monitorowania przepustowości za pomocą SNMP oraz WMI.

Wykorzystanie czujników procesów biznesowych w informatyce medycznej

Za pomocą oprogramowania PRTG, możesz nadzorować nie tylko czas pracy, ale także cały przepływ pracy w infrastrukturze informatycznej opieki zdrowotnej. Film pokazuje, jak PRTG wykorzystuje czujniki procesów biznesowych do monitorowania wszystkich aspektów pracy radiologicznej.

Grupy autowykrywania

Enter your text here

Tutorial tłumaczy jak korzystać z grup autowykrywania  oraz szablonów urządzeń.

Pułapka SNMP i czujniki odbornika Syslog

Dowiedz się jak stworzyć i skonfigurować Syslog Receiver oraz czujnik Trap Receiver w PRTG. Sprawdź, jak łatwe jest zarządzanie i filtrowanie wiadomości.

Wykorzystanie gotowych raportów

Enter your text here

PRTG posiada system raportowania ad-hoc jak i również generowanie raportów zgodnie z grafikiem w formacie HTML, PDF, CSV oraz XML. Ten film pokazuje,  zarówno jak korzystać z gotowych raportów jak i tworzyć własne.

Czujniki DICOM

Film wyjaśnia jak używać czujników DICOM w PRTG, w celu monitorowania informatycznych środowisk opieki zdrowotnej.

Liczba czujników

Więcej informacji na temat sensorów, ile jest ich skonfigurowanych w PRTG oraz jak łatwo zaktualizować licencję.

Dynamiczny widok infrastruktury sieci

Rozszerzenie tworzenia map. Wirtualizacja obciążenia zapory sieciowej, rozszerzenie map, a także  dodawanie danych pogodowych z zewnętrznego źródła oraz dzielenie mapy na różne obszary.

Monitorowanie SIGFOX

Technologia Sigfox pozwala podłączać obiekty i urządzenia do sieci globalnej loT. PRTG daje możliwość monitorowania urządzeń Sigfox wysyłających danych do chmury Sogfix. Film tłumaczy, jak to działa.

Automatyczna aktualizacja narzędzi

Gdy tylko nowa wersja PRTG jest dostępna, administrator dostaje e-mail i od razu ma możliwość aktualizacji obecnej wersji.

Drzewo urządzeń

PRTG Network Monitor posiada hierarchiczną strukturę sond, grup, urządzeń oraz czujników, nazywaną drzewem urządzeń. Proces autowykrywania tworzy drzewo na podstawie typów urządzeń, serwera, danych itp.
Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat oprogramowania PRTG Network Monitor sprawdź zakładkę Cechy.
Oficjalną stronę, gdzie znajdują się wszystkie tutoriale znajdziesz tutaj.

*SNMP (Simple Network Management Protocol) - prosty protokół zarządzania siecią   
*VMware - oprogramowanie do wirtualizacji